วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ท่องเทียว ชลบุรี


เมืองชล หรือ จังหวัดชลบุรี เมืองท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของไทยมาตลอดยาวนาน เป็นแหล่งพักผ่อนของคนเมืองหลวงที่ไปได้ตลอดเวลา เกาะแก่งที่เป็นธรรมชาติ มีศาสนสถานหลายแห่งให้เที่ยวชม กราบไหว้ขอพรสิ่งศักสิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล มีสวนสนุก สวนสัตว์ ที่ให้ทั้งความรู้เเละความสนุกสนาน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เป็นแหล่งอาหารทะเลสดๆรสชาติดีให้เลือกชิม เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลกเมืองชลบุรี ปรากฎหลักฐานของการเป็นชุมชนเเละเมือง มาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีพัฒนาการเเละเติบโตขึนมาจากเมืองเกษตรกรรมเเละการประมง เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา เดี๋ยวนี้เจริญรุดหน้าเป็นอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 80 กิโลเมตรเท่านั้น มีทางหลวงชั้นดีพาดผ่านหลายสาย สามารถเดินทางเข้าถึงได้หลายวิธี ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสาร รถทัวร์ รถไฟ สะดวกสบายอย่างยิ่งที่จะไปเที่ยวชลบุรี
อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศใต้ ติดกับหังหวัดระยอง

ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี เเละจังหวัดระยอง

ทิศตะวันตก ติดกับชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น